Редакція від 08 квітня 2021 року

Публічний договір (оферта)

на використання послуг веб-сайту https://slcourses.com.ua/

Терміни

Договір — публічний договір з використання послуг Сайту

Сайт — веб-сайт з доменним ім'ям веб-сайту https://slcourses.com.ua/

Продавець — ФОП Думнич Михайло Іванович

Покупець — фізична особа, відвідувач сайту, яка здійснила або планує здійснити оплату можливості пройти Курс.

Курс — теоретично практичний тренінг з першої допомоги або будь-які інші об'єкти, що пропонуються до продажу на Сайті

1. Загальні положення

1.1. Згідно з умовами Договору Продавець надає Покупцю послуги з проведення тренінгу з першої допомоги вибраного Покупцем Курсу.

1.2. Прийняття умов Договору є рівносильним договору, підписаного між Продавцем і Покупцем. Використовуючи Сайт та купуючи послугу з проведення Курсу Покупець приймає правила і умови користування Сайтом, зазначені в Договорі. Якщо Покупець не згоден з правилами та умовами він зобов'язаний припинити використання Сайту.

1.3. До відносин між Покупцем і Продавцем застосовуються положення чинного  законодавства України. Представлена на сайті інформація та Договір є публічною офертою, відповідно до статей 633 і 634 Цивільного Кодексу України.

1.4. Продавець має право на відступлення (або інший способі передачі своїх прав та обов'язків) третім особам.

1.5. Продавець має право вносити зміни до Договору в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті без додаткового повідомлення Покупця. Нова редакція набирає чинності з дати публікації на Сайті, якщо інше не буде зазначено в Договорі.

1.6 Можливість пройти Курс надається Покупцю одноразово в дату обрану при реєстрації та оплаті.

1.7 Продавець надає Покупцю можливість пройти належним чином оплачений Курс. Послуга вважається наданою з моменту початку Курсу.

2. Авторські права

2.1. Усі права на Сайт належать Продавцю, а права на Курс (в тому числі аудіовізуальні твори, сценарій, текст, графічні зображення) є та залишаються інтелектуальною власністю Продавця або його ліцензіарів. Сайт та Курс є об'єктами інтелектуальної власності та захищаються згідно чинного законодавства України та міжнародно-правових норм.

2.2. Продавець не надає Покупцю права на відтворення Курсу, продаж, прокат, відчуження, публічний показ, публічне сповіщення, доведення до загального відома.

2.3. Продавець не надає права на доповнення, модифікацію або будь-яку іншу зміну Курсу.

2.4. Покупець має право використовувати Курс виключно в особистих некомерційних цілях. Надання можливості пройти Курс не означає передачу будь-яких прав на використання в комерційних або рекламних цілях, не означає передачу прав або відмовою від них з боку правовласника таких прав.

2.5. За порушення прав інтелектуальної власності Продавця або його ліцензіарів або третіх осіб Покупець несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

2.6. Якщо Курс відтворюється шляхом публічного показу, в тому числі в розважальних закладах або інших курсах, відповідальність за таке порушення згідно чинного законодавства України несуть організатори такого показу.

3. Оплата

3.1. Оплата Курсу здійснюється за допомогою сервісу Portmone та на умовах 100% передоплати. Ціна Курсу зазначена в гривнях.

3.2. Покупець на власний розсуд обирає Курс, перевіряє правильність вибору та натискає кнопку "Оплатити" для отримання детальної інформації про Курс.

3.3. Покупець перенаправляється на платіжний сервіс Portmone, де Покупець має змогу сплатити за Замовлення за допомогою карток платіжних систем Visa та Mastercard. В цьому випадку оплата додатково регулюється правилами платіжного сервісу, банку (в тому числі банку емітента картки Покупця) та інших учасників платежів. Продавець не здійснює обробку операцій по банківським карткам. У разі помилок або відмов в оплаті Покупець має звернутися до банку емітенту картки або до представника платіжної системи, через яку здійснювалась оплата.

3.4. Покупець самостійно несе повну відповідальність за надання помилкових або неправдивих відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем. Будь-яка оплата, здійснена від імені Покупця з використанням персональних даних та платіжних засобів Покупця, вважається здійсненою самим Покупцем.

3.5. Ціна Курсу не містить в собі комісію і додаткові збори банків та платіжних систем. Покупець самостійно і своїм коштом сплачує такі збори. Розмір комісії або додаткового збору повідомляє відповідний банк та платіжна система.

4. Повернення оплати

4.1. Сторони погоджуються, що не відвідування або неповне відвідування Курсу з боку Покупця не є підставою для відмови від Договору та підставою для повернення коштів за оплачений Курс.

4.2. У разі скасування Курсу, який був належним чином оплачений Покупцем, раніше строку, гарантованого Договором, Покупець отримує разову можливість обрати між можливістю відвідати інший Курс, вартість якого є еквівалентною, або повернути кошти. 

4.2.1. Можливість відвідати інший Курс є дійсна протягом 90 календарних днів з дати обраної Покупцем при реєстрації та оплаті.

4.2.2. Повернення коштів відбувається на банківську карту Покупця, з якої здійснювалась оплата, в розмірі 90% від суми оплати (10% вартість сплати єдиного податку, комісія платіжної системи та комісія банку) протягом 14 календарних днів з моменту подання запиту.

4.3. У разі відмови від Курсу грошові кошти не повертаються. Сторони погоджуються, що отримані Продавцем кошти є компенсацією понесених витрат на надання послуги з проведення Курсу, при цьому сторони погоджуються, що розмір компенсації дорівнює таким витратам та не підлягає додатковому доказуванню.

4.4. Продавець має право не допустити Покупця до Курсу у разі порушення Договору та/або якщо дії Покупця є шахрайськими, незаконними, спрямовані на нанесення шкоди учасникам Курсу та/або Продавцю. В такому випадку оплата за Курс поверненню не підлягає.

5. Відповідальність

5.1. Продавець вважається таким, що належним чином надав можливість пройти Курс. Покупець має право пройти Курс.

5.2. Покупець не має права на відмову від проходження Курсу належної якості.

5.3. Покупець отримує можливість пройти Курс у момент вибору та оплати, Продавець не відповідає за актуальність Курсу, та відповідність конкретним цілям або очікуванням Покупця.

5.4. Продавець не несе відповідальності за помилки, дефекти або збої сторонніх апаратного та програмного забезпечення, та веб-ресурсів, до яких Покупець має змогу перейти з Сайту, в тому числі платіжної системи. В будь-якому випадку, відповідальність Продавця обмежується вартістю сплаченого Курсу.

6. Конфіденційність

6.1. Продавець збирає та обробляє персональну інформацію, яку Покупець надає самостійно під час реєстрації або оформлення замовлення відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних», зі змінами та Договору.

6.2. Персональні дані збираються і обробляються з метою надання Покупцям можливості пройти Курс і обробки Замовлень Покупців, інформування (у тому числі рекламними матеріалами), а також інших дій, пов'язаних з такими цілями.

6.3. Політика конфіденційності та персональних даних за Договором застосовується винятково до Сайту. При переході Покупця на сайти третіх осіб (в тому числі сторонніх сервісів) Покупець керується політикою конфіденційності відповідного сервісу.

6.4. Покупець вказує прізвище та ім'я, стать, номер телефону, електронну пошту. Покупець самостійно перевіряє достовірність наданої інформації.

6.5. Продавець має право на відправлення рекламних повідомлень, просування Курсу, інформаційних матеріалів щодо Курсу, послуг Продавця, заходів та акцій.

6.6. Продавець має право на передачу персональних даних Покупців третім особам, якщо така передача вимагається для виконання Продавцем своїх обов'язків за Договором та захисту прав та свобод Продавця або третіх осіб, якщо Покупець порушує умови Договору.

6.7. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації за допомогою повідомлення на електронну пошту, вказану для контакту на Сайті. Покупець має право запросити інформацію про те, чи обробляються його дані Продавцем. Продавець надає таку відповідь протягом 30 календарних днів

6.8. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

7. Дані Продавця

ФОП Думнич Михайло Іванович

код 3529207412

IBAN UA023220010000026006310031252

в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», м. Київ

Електронна адреса:

https://slcourses.com.ua